Czym jest Program Internship?
Internship to ustrukturyzowany, nadzorowany, odbywający się w środowisku pracy program stażowy, wykorzystujący elementy kulturowe i edukacyjne komponenty, aby zwiększyć wzajemne zrozumienie między Amerykanami a zagranicznym Uczestnikami. Podczas Programu Internship możesz albo wykorzystać istniejącą edukację albo rozwinąć już istniejące doświadczenie zawodowe w celu przyspieszenia rozwoju swojej kariery! Ukończenie Programu powinno dać Ci przewagę na krajowym rynku pracy.
Przeczytaj więcej
Istnieją trzy najważniejsze aspekty Programu Internship :
Wzajemna wymiana kulturowa
Fundament pod przyszłą karierę zawodową
Międzynarodowy networking
Korzyści
Internship korzyści z uczestnictwa
Międzynarodowe doświadczenie zawodowe
Międzynarodowy networking
Rozwój osobisty
Zwiększenie umiejętności językowych
Przygoda życia!
Internship wymagania
Aby wziąc udział w Programie Internship, musisz spełnić kilka wymogów:
Wymagania podstawowe
  • 18+ lat
  • Znajomość angielskiego pozwalająca na swobodne funkcjonowanie w anglojęzycznym środowisku
Edukacyjne
  • Ukończony pierwszy rok studiów których kierunek jest powiązany z programem stażu ALBO
  • Absolwenci uczelni w ciągu 12 miesięcy od daty obrony
Internship szczegóły programu
Program Internship stwarza niespotykaną okazję na super rozpoczęcie kariery w danej branży. Intensywny, nawet 12. miesięczny, oparty o zdobywanie doświadczenia zawodowego w miejscu pracy staż to fundament wielu wspaniałych życiorysów. Możesz pójść ścieżką, jaką wielu młodych liderów przed Tobą przeszło i wystartować karierę z przytupem.
New York
San Francisco
Hollywood
Yellowstone
I więcej
Opcje Programu Internship
Opcja pierwsza
Program z Ofertą Stażu
  • Oferta pracy jest dostarczana przez Sponsora Programu
  • Nie musisz samemu szukać oferty!
Opcja druga
Program z Własną Ofertą
  • Jesteś odpowiedzialny za znalezienie odpowiedniej firmy przeprowadzającej staż
  • Sponsor musi sprawdzić i zatwierdzić Twój Plan Programu
  • Twoja oferta musi spełniać wymagania zarówno Departamentu Stanu jak i Sponsora
  • Sponsor może odrzucić Twoją ofertę/organizację przyjmującą na program
Internship procedura składania aplikacji
Internship application procedure steps
Najpopularniejsze stany w 2019
Internship map